fbpx
הלוגו של חגית גילוני

פסיכודרמה

לדבר ,לעלות ולטפל באתגרים שמוצאים מאיזון 

קצת על פסיכודרמה

פסיכודרמה היא אחד מסוגי הטיפול באמצעות אומנות. העבודה באמצעים אומנותיים מביאה לידי ביטוי את הרגשות המודחקים והלא מודעים של המטופל לתוך הקליניקה. טווח הרגשות הכואבים הפוגעים ברווחה של המטופל צפים תוך כדי פעולות תחת ההנחיה שלי. כך מתאפשר לנו יחד לעבוד על מגוון הפרעות כמו חרדה, דכאון, הפרעות התנהגות של ילדים ומתבגרים, קשיים חברתיים ועוד.

פסיכודרמה בקלינקה של חגית

לעבודה בשיטה של הפסיכודרמה יש מס' יתרונות מובהקים. שני היתרונות העיקריים הם

  1. עיבוד רגשי. תוך כדי העבודה על סיפורים שהמטופל בוחר להציף מהחיים- אנחנו עוברים יחד תהליך של עיבוד רגשי. נותנים מילים חדשות לסיטואציה שהיתה מורכבת. תוך כדי המחזה המטופך מתבונן על עצמו קצת מהצד, ופתאום להיות מופתע מעוצמת הרגש שעולה בו. כאן המקום שבו הנפש מרגישה בנח לבטא את מה שהיא הרגישה בחיים. וזו ההזדמנות להתיחס למה שעולה והיה שם כל הזמן. זה מאפשר פורקן רגשי, תמיכה ואמפתיה לרגשות אחרים ובסופו של דבר השלמה עם עצמי על כל מה שיש בי ועם המציאות.
  2. הרחבת זוויות הראיה- לעתים, כשמתנסים בפסיכודרמה בסדנאות קבוצתיות ניתן לראות איך אחרים משחקים ומתמללים את הדמות שאני הייתי. ניתן לראות תגובות אחרות ממה שהתרחש במציאות ופתאום לקבל פרספקטיבה רחבה יותר ביחס לבני האדם

צעד קטן לקלינקה טיפול גדול לנפש

אז אם אתם מעוניינים לבדוק, מה בדיוק מעסיק אתכם. למה אתם לא מצליחים להיות נוכחים בחייכם. למה התגובות שלכם דרמטיות מדי וחסרות הקשר בחיים. למה כואב כל כך לחיות כאן אני מזמינה אתכם למפגשים של אחד על אחד בשיטת הפסיכודרמה. בקלילות יחסית הדברים העמוקים יצופו ונוכל יחד להבין מה הביא אותך להתנהגות שמסבילה אותך? איזה דפוסי אופי כובלים אותך ולא מאפשרים לך להרגיש ולהיות נוכח בכאן ועכשיו?

נוכל להשלים עם הקיים וללמוד ליצור התנהגויות מחודשות. אפשר להתחיל היום. אז למה את מחכה?

פסיכודרמה

לדבר ,לעלות ולטפל באתגרים שמוצאים מאיזון 

פסיכותרפיה ופסיכודרמה

קצת על פסיכודרמה

פסיכודרמה היא אחד מסוגי הטיפול באמצעות אומנות. העבודה באמצעים אומנותיים מביאה לידי ביטוי את הרגשות המודחקים והלא מודעים של המטופל לתוך הקליניקה. טווח הרגשות הכואבים הפוגעים ברווחה של המטופל צפים תוך כדי פעולות תחת ההנחיה שלי. כך מתאפשר לנו יחד לעבוד על מגוון הפרעות כמו חרדה, דכאון, הפרעות התנהגות של ילדים ומתבגרים, קשיים חברתיים ועוד.

פסיכודרמה בקלינקה של חגית

לעבודה בשיטה של הפסיכודרמה יש מס' יתרונות מובהקים. שני היתרונות העיקריים הם

  1. עיבוד רגשי. תוך כדי העבודה על סיפורים שהמטופל בוחר להציף מהחיים- אנחנו עוברים יחד תהליך של עיבוד רגשי. נותנים מילים חדשות לסיטואציה שהיתה מורכבת. תוךך כדי המחזה המטופך מתבונן על עצמו קצת מהצד, ופתאום להיות מופתע מעוצמת הרגש שעולה בו. כאן המקום שבו הנפש מרגישה בנח לבטא את מה שהיא הרגישה בחיים. וזו ההזדמנות להתיחס למה שעולה והיה שם כל הזמן. זה מאפשר פורקן רגשי, תמיכה ואמפתיה לרגשות אחרים ובסופו של דבר השלמה עם עצמי על כל מה שיש בי ועם המציאות.
  2. הרחבת זוויות הראיה- לעתים, כשמתנסים בפסיכודרמה בסדנאות קבוצתיות ניתן לראות איך אחרים משחקים ומתמללים את הדמות שאני הייתי. ניתן לראות תגובות אחרות ממה שהתרחש במציאות ופתאום לקבל פרספקטיבה רחבה יותר ביחס לבני האדם
פסיכותרפיה ופסיכודרמה

צעד קטן לקלינקה טיפול גדול לנפש

אז אם אתם מעוניינים לבדוק, מה בדיוק מעסיק אתכם. למה אתם לא מצליחים להיות נוכחים בחייכם. למה התגובות שלכם דרמטיות מדי וחסרות הקשר בחיים. למה כואב כל כך לחיות כאן אני מזמינה אתכם למפגשים של אחד על אחד בשיטת הפסיכודרמה. בקלילות יחסית הדברים העמוקים יצופו ונוכל יחד להבין מה הביא אותך להתנהגות שמסבילה אותך? איזה דפוסי אופי כובלים אותך ולא מאפשרים לך להרגיש ולהיות נוכח בכאן ועכשיו?

נוכל להשלים עם הקיים וללמוד ליצור התנהגויות מחודשות. אפשר להתחיל היום. אז למה את מחכה?

פסיכותרפיה ופסיכודרמה

הקיר של חגית

הקיר של חגית